• ผศ.ดร.กรกช ประชุมรักษ์

ISBN/ISSN : 978-616-335-367-2

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย OpenGL

by: ผศ.ดร.กรกช ประชุมรักษ์

หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Books of ผศ.ดร.กรกช ประชุมรักษ์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ผศ.ดร.กรกช ประชุมรักษ์

Details

ISBN: 978-616-335-367-2
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย OpenGL”

ยังไม่มีบทวิจารณ์