5 เทคนิค Microsoft Word-01
5 เทคนิค Microsoft Word
On กันยายน 26, 2017 | 0 Comments

ปัจจุบัน การทำงาน การทำการบ้าน รายงาน หรือแม้แต่วิทยานิพนธ์ หลาย ๆ คนมักจะเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Word อยู่บ่อยครั้ง เพราะสะดวกและรวดเร็วมา ซึ่งใน Microsoft Word จะมีคีย์ลัดง่ายๆ ที่หลายคนเคยใช้มาแล้ว อย่างเช่น Ctrl+C และ Ctrl+V แต่!! ยังมีอีกหลายตัวเลือกที่หลายคนอาจไม่เคยรู้

 

1. เลือกข้อความ

วิธีที่ 1 : กดปุ่ม Ctrl และคลิกที่ข้อความ
1-1

วิธีที่ 2 : เลือกข้อความในลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยม ด้วยการกดปุ่ม Alt พร้อมกับคลิกลากที่ข้อความ
1-2

2. พิมพ์ “ตัวยก” และ “ตัวห้อย” อย่างรวดเร็ว

การพิมพ์ตัวอักษรยก

ตัวอย่าง : พิมพ์เลขยกกำลังด้วยตัวอักษรปกติ เช่น 2x จากนั้นคลุมเคอร์เซอร์ที่ x คลิกขวาเลือกแบบอักษร ลักษณะพิเศษ หรือ เลือก “ตัวยก” กดตกลง

คีย์ลัด : กดปุ่ม Ctrl และ Shift ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม ” = ” ตรงตัวอักษร จะสามารถพิมพ์ตัวอักษรยกได้เลย ถ้าต้องการยกเลิกการพิมพ์ตัวอักษรยก ให้ทำแบบเดิมอีกครั้ง
2-1

การพิมพ์ตัวอักษรห้อย

ตัวอย่าง : พิมพ์สูตรเคมีด้วยตัวอักษรปกติ เช่น H2O จากนั้นคลุมเคอร์เซอร์ที่ 2 คลิกขวาเลือกแบบอักษร ลักษณะพิเศษ หรือ เลือก “ตัวห้อย” กดตกลง

คีย์ลัด : กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม “ =  ตรงตัวอักษร จะสามารถพิมพ์ตัวอักษรห้อยได้เลย ถ้าต้องการยกเลิกการพิมพ์ตัวอักษรห้อย ให้ทำแบบเดิมอีกครั้ง
2-2

 

3. ตัวหนา ขีดเส้นใต้ 

3

ตัวหนา : ลากเมาส์ครอบข้อความที่ต้องการจะทำตัวหนา จากนั้นกด Ctrl + B
ตัวเอน : ลากเมาส์ครอบข้อความที่ต้องการ จากนั้นกด Ctrl + I
ขีดเส้นใต้ 1 เส้น : ลากเมาส์ครอบข้อความที่ต้องการ จากนั้นกด Ctrl + U
ขีดเส้นใต้ 2 เส้น : ลากเมาส์ครอบข้อความที่ต้องการ จากนั้นกด Ctrl + Shift + D

 

4. แก้ไขระยะห่างระหว่างบรรทัด

วิธีลัดเมื่อต้องการแก้ไขระยะห่างระหว่างบรรทัดด้วยวิธีง่าย ดังนี้

Ctrl + 1 – เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดเดียว4-1
Ctrl + 2 – เปลี่ยนระยะห่างเป็น 2 บรรทัด4-2
Ctrl + 5 – เปลี่ยนระยะห่าง 1.5 บรรทัด4-3

 

5. แทรกวันที่และเวลา

หากคุณเบื่อที่จะต้องพิมพ์วันที่หลายๆ ครั้ง ในการพิมพ์งาน สามารถใช้คีย์ลัดเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถเพิ่มวันที่และเวลาแบบอัตโนมัติได้ทันที

แทรกวันที่กด : Alt + Shift + D5-1
แทรกเวลากด : Alt + Shift + T5-2E