หัวกระดาษท้ายกระดาษ_Word
การกำหนดหัวกระดาษท้ายกระดาษ :: ทำหนังสือด้วยตัวเองง่ายๆ
On สิงหาคม 25, 2017 | 0 Comments

โดยหัวกระดาษและท้ายกระดาษคือพื้นที่ในระยะขอบด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างของแต่ละหน้าในเอกสาร

การเพิ่มชื่อเรื่อง รูปภาพ หมายเลขหน้า หรือวันที่ลงในทุกหน้าในเอกสารโดยจะใช้แถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษในการจัดการ

 

แนะนำแถบเครื่องมือการเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

1_N

ขั้นตอนการเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  1. คลิกที่แท็บ แทรก
  2. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
  3. พิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพที่ต้องการกำหนดเป็นหัวกระดาษ
    2_New
  4. คลิกที่ปุ่ม “ไปที่ท้ายกระดาษ”   เพื่อเปลี่ยนไปกำหนดท้ายกระดาษ
  5. พิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพที่ต้องการกำหนดเป็นท้ายกระดาษ3-New

การปรับขนาดของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  1. ดับเบิ้ลคลิกบริเวณส่วนหัวกระดาษ เพื่อเข้าสู่การทำงานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  2. พิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพที่ต้องการกำหนดเป็นท้ายกระดาษ 7-01