pdf-00 วิธี รวมไฟล์ Pdf หลายๆไฟล์ เป็นไฟล์เดียว ง่ายมากๆ
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments |

วิธีจัดการกับเอกสารประเภท pdf หลายๆไฟล์ให้ รวมไฟล์ Pdf เป็นไฟล์เดียว ก่อนอื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรติดตั้ง โปรแกรม Adobe Acrobat Reader แนะนำเวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป ...