ประเภทงานพิมพ์

งานแต่ละประเภทมีจุดประสงค์การใช้งานแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมและการใช้งานที่ดีที่สุด