page-number-word-800x400
ใส่เลขหน้า word วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ ง่ายมากๆ ขอบอก
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments
ส่วนที่สำคัญในการจัดรูปแบบหนังสือ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word  ได้แก่ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อการเริ่มต้นที่ถูกต้องเราควรกำหนดขนาดเอกสารให้ตรงกับขนาดกระดาษที่เราจะพิมพ์ และหลังจากนั้นเราควรคิดเผื่อถึงการเข้าเล่มหนังสือด้วย อย่างเช่น การใส่เลขหน้า Word รวมถึงการ กั้นหน้า-กั้นหลัง หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษด้วย

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ (กำหนดขนาดเอกสาร) MS Word

เปิดโปรแกรม Microsoft Office Word เลือก Page Layout >>> เลือก Size >>> เลือก ขนาดกระดาษมาตรฐานที่ต้องการ (แนะนำ) หรือ เลือก More Paper Sizes.. เพื่อกำหนดขนาดกระดาษด้วยตนเอง

กำหนดขนาดกระดาษ Word

 

วิธีตั้งค่ากั้นหน้า-กั้นหลัง หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ (Margins) MS Word

โดยปกติแล้วค่าเริ่มต้นของเอกสาร Word จะตั้งรูปแบบ Margins ไว้ที่ Normal (กั้นหน้า-หลัง หัว-ท้ายกระดาษ เป็น2.54 cm. เท่ากันทุกด้าน) ซึ่งเมื่อเราจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ต้องมีการเข้าเล่ม เราควรเผื่อระยะการเข้าเล่มไว้ด้วย ดังนั้นเราควรกำหนดเอง โดย

เลือก Page Layout >>> เลือก Margins >>> เลือก Custom Margins..

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ margin word 1

 

วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ margin word

 

ที่ Page Setup >>> เลือก Margins และ ใส่ค่าตามนี้

   Top(cm.)       Bottom(cm.)       Inside(cm.)       Outside(cm.)   
   A4  3 2  2.5  2
   A5  1.9 0.95 1.75 1.05
   B5  2.19 2 2.25 1.45

 

ที่ Page Multiple >>> เลือก Mirror Margins (สลับกั้นหน้า-หลัง  ตามหน้าซ้าย-ขวา ของหนังสืออัตโนมัติ)

หรือดาวน์โหลด Template ฟรี ไปใช้งานได้ทันที (ตั้งค่าไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว)

 

ใส่เลขหน้า word (Page Number)

เลือก Insert >>> Page Number >>> เลือก รูปแบบเลขหน้า word ตามที่ต้องการ

ใส่เลขหน้า-word-1024x534

 

ที่ Header & Footer Tools >>> เลือกวิธีการกำหนดเลขหน้า

– Different First Page คือ เว้นเลขหน้าเฉพาะในหน้าแรกของเอกสาร

– Different Odd & Even Pages คือ ใส่เลขหน้า เฉพาะ หน้าที่เป็นหน้าคู่ หรือ หน้าที่เป็นหน้าคี่

ใส่เลขหน้า word_2

 

หมายเหตุ

การตั้งค่าทั้งหมดในบทความนี้ อ้างอิงมาจากการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 สามารถประยุกต์ใช้กับ Version อื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน