offset-article-2-2
งานพิมพ์ Offset/Digital Offset คืออะไร? กระชับ เข้าใจง่าย
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments

งานพิมพ์ระบบ Digital Offset


งานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset Printing) โดยพิมพ์จากไฟล์ แผ่นต่อแผ่นจากเครื่องพิมพ์ที่ใหม่และทันสมัยที่สุด ทำให้ได้งานผลิตที่มีคุณภาพและมีความคมชัดเทียบเคียงกับระบบออฟเซ็ท (Offset Printing) แต่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ด้วยต้นทุนเพียงหน้าละ50 สตางค์ เท่ากับการถ่ายเอกสาร และสามารถพิมพ์งานด่วนได้ ไม่มีขั้นต่ำ แม้เพียง 1 เล่ม

งานพิมพ์ระบบ Offset

ในกรณีที่ความต้องการใช้งานพิมพ์จำนวนมากกว่า 1,000 copy ต่องาน จะมีความเหมาะสมกับการพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท (Offset Printing) ซึ่งจะมีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่าการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล ออฟเซ็ท (Digital Offset Printing) โดยเฉพาะถ้าสั่งพิมพ์จำนวนมากเท่าไร ราคาต่อหน่วยจะยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆ (แต่หากงานพิมพ์ของท่านเป็นสี จำนวนการพิมพ์ที่เหมาะสมอาจน้อยกว่า 1,000 copy)

 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง งานพิมพ์ระบบ Digital Offset กับ งานพิมพ์ระบบ Offset

 

พิมพ์งานดิจิตอล พิมพ์งานออฟเซ็ท
  • รวดเร็ว ประหยัดเวลา เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลสามารถนำไฟล์งานเข้าเครื่องก็จะเห็นปรู๊ฟทางหน้าจอทันที ผลิตได้ทันที ที่ต้องการ
  • ใช้เวลานานกว่าเป็นสัปดาห์ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทต้องทำเพลตงานพิมพ์แยกสีก่อน เพื่อเข้าเครื่องพิมพ์
  • แก้ไขงานได้ทุกเวลา หากไฟล์ใหม่ที่แก้ไขเรียบร้อย ก็แค่เพียงส่งไฟล์ใหม่ให้ทางโรงพิมพ์แทนไฟล์เดิม ก็พร้อมผลิตได้ทันที
  • แก้ไขงานทำได้ยาก หากเป็นงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท การแก้ไขทำได้ แต่จะไม่สะดวกถ้าหากมีการปรับแก้ หลังจากทำเพลตไปแล้ว ทั้งนนี้จะต้องเริ่มนับเวลาทำเพลตใหม่และเสียค่าใช้จ่ายในการทำเพลตใหม่อีกด้วย
  • ลงทุนไม่มาก หากเพียงต้องการพิมพ์หนังสือแค่เล่มเดียว หรือเท่าที่จำนวนที่ต้องการ ก็สั่งพิมพ์ตามจำนวนได้เลย ไม่ต้องลงทุนสูงในการทำหนังสือจำนวนน้อยเล่ม
  • ลงทุนสูง หากต้องการสั่งพิมพ์งานด้วยระบบออฟเซ็ท แนะนำว่าควรสั่งจำนวนหลายร้อยเล่ม หรือ1,000เล่มขึ้นไป จึงจะคุ้มค่าในการทำเพลต และการพิมพ์จำนวนมาก ยิ่งทำให้มีราคาเฉลี่ยต่อเล่มถูกลงมากกว่าการพิมพ์ระบบดิจิตอล