books-o2
ประเภท การเข้าเล่มหนังสือ ข้อมูลครบถ้วนที่สุด
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments

ประเภทของ การเข้าเล่มหนังสือ ในปัจจุบัน ได้แก่

  1. ไสสันกาว คือการเข้าเล่มหนังสือที่แน่นหนากว่าการเข้าเล่มสันกาวแบบปกติ ซึ่งก่อนจะทากาวก็ต้องนำหน้าหนังสือที่เรียงเอาเป็นเล่มแล้ว มาไสด้านข้างให้เรียบก่อนทากาว เพื่อให้กาวแทรกซึมเข้าไปได้ดีขึ้น ทนทานขึ้น
  2. เย็บมุงหลังคา โดยลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้การเข้าเล่มแบบมุงหลังคา อย่างเช่น สมุดหรือหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ ซึ่งไม่มากเกินกว่าลวดเย็บกระดาษจะเย็บได้
  3. เย็บกี่ วิธีการเข้าเล่มแบบเย็บกี่โดยใช้ด้ายร้อยเย็บหน้าหนังสือ สามารถเย็บหนังสือที่มีจำนวนหลายร้อยหน้าหรือเป็นพันหน้าได้ดี มีความทนทาน สามารถกางหน้าหนังสือได้ 180 องศา
  4. จั่วปัง คือการนำกระดาษแข็งมาใช้ในการห่อหุ้มหนังสือ ให้มีความแข็งแรงทนทาน ส่วนเนื้อในจะเข้าเล่มแบบใดก็ได้