isbn-01 การขอ ISBN ,เลข ISBN คืออะไร ประสานขอ Isbn ฟรี
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments |

ISBN คือ,ISSN คืออะไร เลข ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ตัวเลขหมายถึงรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่ว ๆ ไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง เพื่อความสะดวก ถูกต้องในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในด้านการสั่งซื้อ การแลกเปลี่ยน การบริการ เมื่อกำหนดให้หนังสือใดไปแล้ว ...