page-number-word-800x400 ใส่เลขหน้า word วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ ง่ายมากๆ ขอบอก
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments |

ส่วนที่สำคัญในการจัดรูปแบบหนังสือ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word  ได้แก่ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อการเริ่มต้นที่ถูกต้องเราควรกำหนดขนาดเอกสารให้ตรงกับขนาดกระดาษที่เราจะพิมพ์ และหลังจากนั้นเราควรคิดเผื่อถึงการเข้าเล่มหนังสือด้วย อย่างเช่น การใส่เลขหน้า Word รวมถึงการ กั้นหน้า-กั้นหลัง หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษด้วย วิธีตั้งค่าหน้ากระดาษ (กำหนดขนาดเอกสาร) ...