books-o2 ประเภท การเข้าเล่มหนังสือ ข้อมูลครบถ้วนที่สุด
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments |

ประเภทของ การเข้าเล่มหนังสือ ในปัจจุบัน ได้แก่ ไสสันกาว คือการเข้าเล่มหนังสือที่แน่นหนากว่าการเข้าเล่มสันกาวแบบปกติ ซึ่งก่อนจะทากาวก็ต้องนำหน้าหนังสือที่เรียงเอาเป็นเล่มแล้ว มาไสด้านข้างให้เรียบก่อนทากาว เพื่อให้กาวแทรกซึมเข้าไปได้ดีขึ้น ทนทานขึ้น เย็บมุงหลังคา โดยลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้การเข้าเล่มแบบมุงหลังคา อย่างเช่น สมุดหรือหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ ซึ่งไม่มากเกินกว่าลวดเย็บกระดาษจะเย็บได้ เย็บกี่ ...