paper_01 ประเภทกระดาษ สำหรับ พิมพ์หนังสือ < อ่านที่เดียว จบ! >
On พฤษภาคม 16, 2016 | 0 Comments |

ประเภทกระดาษ ที่นิยมใช้ในการ พิมพ์หนังสือ ในปัจจุบัน ได้แก่ กระดาษปอนด์  กระดาษสีขาว เนื้อเรียบ เป็นกระดาษมาตรฐานที่ใช้สำหรับหนังสือทั่วไป ความหนาของแผ่นกระดาษปอนด์ มาตรฐานจะอยู่ที่ 70-80 แกรม ราคาไม่แพง กระดาษถนอมสายตา ...