• ปก_อ.วีระ_25-07-60

    รศ.วีระ หอสกุลไท

Structural Theory ทฤษฎีโครงสร้าง

by: รศ.วีระ หอสกุลไท

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Books of รศ.วีระ หอสกุลไท
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ [email protected]
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“Structural Theory ทฤษฎีโครงสร้าง”

ยังไม่มีบทวิจารณ์