• ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

อุณหพลศาสตร์และความสัมพันธ์ของเฟสในระบบวัสดุ
Thermodynamics and Phase Relations in Materials Systems

by: ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“อุณหพลศาสตร์และความสัมพันธ์ของเฟสในระบบวัสดุ
Thermodynamics and Phase Relations in Materials Systems”

ยังไม่มีบทวิจารณ์