• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ISBN/ISSN : 978-616-112-682-7

สุนทรียสนทนา…สู่การพัฒนาองค์กร

by: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

หน่วยงาน : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Meet the Author
avatar-author
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Books of โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

ISBN: 978-616-112-682-7
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“สุนทรียสนทนา…สู่การพัฒนาองค์กร”

ยังไม่มีบทวิจารณ์