• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปผลรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ส.๒๕๕๓ และการเตรียมความพร้อมของกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยสู่สากล

by: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงาน : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Books of กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“สรุปผลรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง การใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ส.๒๕๕๓ และการเตรียมความพร้อมของกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทยสู่สากล”

ยังไม่มีบทวิจารณ์