• เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์

วิชการอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (01355205)

by: เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์

หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, B.A., M.A., Ph.D.

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“วิชการอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (01355205)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์