• วรากร ใช้เทียมวงศ์

รายวิชา CAN 212 การเขียนบท และการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ

by: วรากร ใช้เทียมวงศ์

หน่วยงาน : คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Books of วรากร ใช้เทียมวงศ์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : วรากร ใช้เทียมวงศ์

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายวิชา CAN 212 การเขียนบท และการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์