• รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

โครงการการประเมินภายนอกกลุ่มโครงการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

by: รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
หน่วยงาน : ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล และคณะ
ศูนย์กฎหมายการแพทย์
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
Books of รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“โครงการการประเมินภายนอกกลุ่มโครงการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์