• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาคำพิพากษาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนในศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา

by: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527
Books of มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาคำพิพากษาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนในศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา”

ยังไม่มีบทวิจารณ์