• ผศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ,

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ

by: ผศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ,

หน่วยงาน : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ผศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ผศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, ผศ.ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์