• ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สแบบใหม่ซึ่งใช้ซิลิซีน

by: ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ และคณะ

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Books of ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สแบบใหม่ซึ่งใช้ซิลิซีน”

ยังไม่มีบทวิจารณ์