• อ.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ปีงบประมาณ 2558

by: อ.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

หน่วยงาน : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน :  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน  
Books of อ.ศิวพงศ์ ธีรอำพน
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : อ.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ปีงบประมาณ 2558”

ยังไม่มีบทวิจารณ์