• รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

รายงานการวิจัย โครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต

by: รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Books of รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานการวิจัย โครงการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต”

ยังไม่มีบทวิจารณ์