• สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

by: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Meet the Author
avatar-author
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร +66 2219 3600 โทรสาร +66 2219 3622 อีเมล์ [email protected] www.amlo.go.th    
Books of สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

ยังไม่มีบทวิจารณ์