• ดร.ตุลา จูฑะรสก

ISBN/ISSN : 978-616-361-781-1

ย่างก้าวสู่สากล : บทเรียนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

by: ดร.ตุลา จูฑะรสก

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Books of ดร.ตุลา จูฑะรสก
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ดร.ตุลา จูฑะรสก

Details

ISBN: 978-616-361-781-1
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ย่างก้าวสู่สากล : บทเรียนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”

ยังไม่มีบทวิจารณ์