• ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

ยุทธวิธีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะ และเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรม

by: ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Books of ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ยุทธวิธีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะ และเทคนิคศึกษา และการฝึกอบรม”

ยังไม่มีบทวิจารณ์