• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

by: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ เดิมเป็นโรงเรียนช่างไหมในปี พ.ศ. 2447 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ +66 (0) 2579 0113, +66 (0) 2942 8500-11
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“เอกสารการปฐมนิเทศนิสิตใหม่”

ยังไม่มีบทวิจารณ์