• รศ.ดร.ภรณี อุทโยภาศ

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

by: รศ.ดร.ภรณี อุทโยภาศ

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Books of รศ.ดร.ภรณี อุทโยภาศ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ภรณี อุทโยภาศ       

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป”

ยังไม่มีบทวิจารณ์