• รศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์

ISBN/ISSN : 978-616-321-705-9

นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2009)

by: รศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์

หน่วยงาน : สาขาวิชาการทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาวิชาการทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Books of รศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์

Details

ISBN: 978-616-321-705-9
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2009)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์