• โรงพยาบาลชัยภูมิ

ISBN/ISSN : 978-616-112-562-2
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

ถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

by: โรงพยาบาลชัยภูมิ

หน่วยงาน :โรงพยาบาลชัยภูมิ

Meet the Author
avatar-author

ค่านิยมองค์กร

หัวใจใฝ่บริการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เรื่องผู้ป่วยเป็นสำคัญ สมานฉันท์ในการทำงาน บูรณาการแบบองค์รวม ร่วมสร้างเสริมเพิ่มพลังสู่ชุมชน โรงพยาบาลชัยภูมิ.

Books of โรงพยาบาลชัยภูมิ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

ISBN: 978-616-112-562-2
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี”

ยังไม่มีบทวิจารณ์