• ปกหลัง-01 (Custom)

    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ISBN/ISSN : 978-974-458-572-1

คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

by: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Books of สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

ISBN: 978-974-458-572-1
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต”

ยังไม่มีบทวิจารณ์