• รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

ข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค (Technical Proposal) โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระยะที่ ๒

by: รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค (Technical Proposal) โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระยะที่ ๒”

ยังไม่มีบทวิจารณ์