• ดร.สุรพล ภัทราคร

การแสดงวิสัยทัศน์ และ นโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558-2562)

by: ดร.สุรพล ภัทราคร

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ดร.สุรพล ภัทราคร
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : ดร.สุรพล ภัทราคร

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การแสดงวิสัยทัศน์ และ นโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558-2562)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์