• อ.อณิษฐา จูฑะรสก, ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก,

ISBN/ISSN : 978-616-406-026-5

การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุข (Creating the Innovation in Healthcare and Public Health)

by: อ.อณิษฐา จูฑะรสก, ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก,

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ […]

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : 
  • อณิษฐา จูฑะรสก
  • มกราพันธุ์ จูฑะรสก

 

Details

ISBN: 978-616-406-026-5
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและสาธารณสุข (Creating the Innovation in Healthcare and Public Health)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์