• ปก_24-06-60

    รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ISBN/ISSN : 978-616-278-381-4

การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง

by: รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

หน่วยงาน : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

ISBN: 978-616-278-381-4
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การปฏิรูปการสหกรณ์สู่ศตวรรษที่สอง”

ยังไม่มีบทวิจารณ์