• วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ISBN/ISSN : 978-616-112-713-8

การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา

by: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

หน่วยงาน : ฝ่ายอานวยการ งานพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Meet the Author
avatar-author
36 ถนนเลียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-311188, 039-330073 E-mail : [email protected], [email protected], [email protected]
Books of วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

Details

ISBN: 978-616-112-713-8
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างค่านิยมองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา”

ยังไม่มีบทวิจารณ์