• มหาวิทยาลัย
    ราชภัฏนครราชสีมา

สรุปผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2554

by: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Books of มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“สรุปผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2554”

ยังไม่มีบทวิจารณ์