• ปก_09-05-60

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์, ดร.พรทิพา เอี่ยมสำอางค์,

ISBN/ISSN : 978-616-296-150-2

แม่แบบเอกสารการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ

by: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์, ดร.พรทิพา เอี่ยมสำอางค์,

หน่วยงาน : สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Books of คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Books of ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Books of ดร.พรทิพา เอี่ยมสำอางค์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

ISBN: 978-616-296-150-2
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“แม่แบบเอกสารการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์