• รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

พันธุศาสตร์โมเลกุล

by: รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Books of รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“พันธุศาสตร์โมเลกุล”

ยังไม่มีบทวิจารณ์