• อ.มนตรี เหรียญไพโรจน์

ค33104 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

by: อ.มนตรี เหรียญไพโรจน์

หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีวิทยา

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีวิทยา
Books of อ.มนตรี เหรียญไพโรจน์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : อ.มนตรี เหรียญไพโรจน์

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ค33104 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์”

ยังไม่มีบทวิจารณ์