• อดิศักดิ์ ทองช่วย

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ออกแบบ

by: อดิศักดิ์ ทองช่วย

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Books of อดิศักดิ์ ทองช่วย
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : อ.อดิศักดิ์ ทองช่วย

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ออกแบบ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์