• ปก_อาจารย์สุทธิลักษณ์_08

    อ.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์

การเขียนเพื่อการสอน (Writing for Teaching)

by: อ.สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์

หน่วยงาน : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Meet the Author
avatar-author
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การเขียนเพื่อการสอน (Writing for Teaching)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์