• หน้าปก_26-03-61

    คณิน ประยูรเกียรติ

ISBN/ISSN : 978-616-455-986-8
หมวดหมู่:

การประยุทต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่การฝึกด้วยน้ำหนักตัว (Applied Anatomy and Physiology to Bodyweight Training)

by: คณิน ประยูรเกียรติ

หน่วยงาน : สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Books of คณิน ประยูรเกียรติ
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 02-575-1791-3 แฟกซ์ กด 16
อีเมล์ protexts@hotmail.com
Line ID: @protexts Facebook: www.facebook.com/protexts

Details

ISBN: 978-616-455-986-8
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“การประยุทต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่การฝึกด้วยน้ำหนักตัว (Applied Anatomy and Physiology to Bodyweight Training)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์