CMYK-vs-RGB
CMYK และ RGB เหมาะกับงานประเภทใด?
On สิงหาคม 2, 2017 | 0 Comments

ความแตกต่างระหว่าง RGB และ CMYK ซึ่งโดยทั่วไปมักจะคิดว่าสีที่ได้จากการพิมพ์จะต้องเหมือนกันบนหน้าจอที่เห็น ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากสรุปอย่างง่ายๆ ดังนี้  

RGB

RGB(สีของแสง) ย่อมาจาก red(แดง), green(เขียว) และ blue(น้ำเงิน) คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สีนี้ต่างกัน จะทำให้เกิดสีต่างๆ ได้อีกมากมาย ซึ่ง RGB จะถูกนำไปใช้กับสื่อที่ใช้ระบบแสงแสดงภาพ เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น

CMYK

CMYK(สีของสาร) เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว), magenta (แดงอมม่วง), yellow (เหลือง) และ Black (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้งสี่นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ซึ่งเป็นสีที่เรามองเห็นบนวัตถุต่าง ๆ เช่น กระดาษ

 

เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรูปแบบสีที่เหมาะสมกับการทำงานก็จะทำให้งานออกมาสวยงามและถูกใจแน่นอน